Zaplanowane terminy

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 13

Wczoraj 34

W tym tygodniu 118

W tym miesiącu 471

Razem 95178

Currently are 2 guests and no members online

Zobacz także
czwartek, 13 czerwiec 2024

Historia OSP

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie datuje się na rok 1948. Jednostka powstała z inicjatywy mieszkańców Sienna.

Pierwszym prezesem OSP w Siennie został Stefan Wawrzyniak, a naczelnikiem Aleksander Majer. Skład Zarządu uzupełniali Jan Golczyński - pełniący funkcję sekretarza, Ignacy Kubiak - skarbnik i Bolesław Bartol - gospodarz.

Komisję rewizyjną tworzyli Józef Gendek - przewodniczący Komisji oraz dwóch jej członków: Józef Pawłowski i Stanisław Olender.

Członkami OSP w Siennie zostali: Kazimierz Fryska, Teodor Somerfeld, Jan Kamiński, Kazimierz Kuliński, Jan Gebler, Tomasz Derbich oraz Bolesław Miłopolski.

Do lat 60. XX wieku nasza Jednostka posiadała sikawkę konną. Dzięki władzom Kółka Rolniczego w Siennie otrzymaliśmy przyczepę, a z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu motopompę M-400 co skutkowało przekształceniem Jednostki w typ M-1.

W roku 1973 wybudowano strażnicę, która po gruntownej przebudowie trwającej od kwietnia do końca listopada 2013 r. została ponownie oddana do użytku w dniu 15. grudnia 2013 roku.

W 1999 roku dzięki staraniom Zarządu OSP w Siennie i przychylności Komendanta Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu samochód marki Żuk i tym samym OSP w Siennie przekształcono w jednostkę typu S-1 - samochód i motopompa.

Przez wiele lat do dnia dzisiejszego uczniowie Szkoły Podstawowej w Siennie co roku uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Na koncie mają wiele nagród i wyróżnień na różnych szczeblach tego Turnieju.

W 2014 roku reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP w Siennie. Młodzi adepci pożarnictwa uczestniczą w zajęciach organizowanych specjalnie dla nich, uczą się i bawią. Wszystko po to, by ich zapał podtrzymać, a następnie wprowadzić w zagadnienia pożarnictwa na poziomie zaawansowanym.

W chwili obecnej do straży należy 51 członków. Spośród nich wyodrębniona jest grupa druhów uczestnicząca w różnych akcjach związanych m. in. z ochroną przeciwpożarową, pomocą osobom potrzebującym, jak i ustaleniem miejsca pobytu osób zaginionych albo poszukiwanych. Członkowie OSP biorą także czynny udział w imprezach masowych na terenie gminy Wągrowiec czuwając nad prawidłowym przebiegiem imprezy w zakresie bezpieczeństwa uczestników przed, w trakcie i po imprezie.

W maju 2018 r. powołano do życia Jednostkę Operacyjno-Techniczną, do której włączeniu zostali druhowie deklarujący swoją gotowość do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Posiadają oni uprawnienia, by w sposób bezpieczny ratować życie i mienie osób znajdujących się w potrzebie.

W 2019 roku po wieloletnich staraniach udało się pozyskać samochód pożarniczy marki STAR 1142CJ. Zastąpił on wysłużonego Żuka, który służył w naszej OSP dwie dekady.

Druhowie z Sienna stawiają na permanentne szkolenie się, by zyskiwać doświadczenie i być skutecznymi w działaniach do których zostali powołani.

OSP Sienno szeroko współpracuje ze Szkołą Podstawową w Siennie oraz Stowarzyszeniem Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie.

Poniższe zdjęcie przedstawia mieszkańców Sienna, członków naszej OSP przy remizie strażackiej
na początku jej działalności:

Skład obecnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie tworzą:
dh Katarzyna Sommerfeld - Prezes
dh Dariusz Jahnz - Naczelnik
dh Przemysław Jahnz - Zastępca Naczelnika
dh Magdalena Lewandowska - Skarbnik
dh Patrycja Kantorska - Sekretarz
dh Tomasz Sadek - Gospodarz OSP
dh Marek Kamiński - Członek Zarządu
Skład obecnej Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie tworzą:
dh Krzysztof Kaniewski - Przewodniczący
dh Jagoda Nowak - Sekretarz Komisji
dh Radosław Ewertowski - Członek Komisji

Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2021-2023 tworzyli:
dh Marian Wieścicki - Prezes
dh Dariusz Jahnz - Naczelnik
dh Przemysław Jahnz - Zastępca Naczelnika
dh Magdalena Lewandowska - Skarbnik
dh Patrycja Kantorska - Sekretarz
dh Tomasz Sadek - Gospodarz OSP
dh Marek Kamiński - Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2021-2023 tworzyli:
dh Krzysztof Kaniewski - Przewodniczący
dh Katarzyna Sommerfeld - Sekretarz Komisji
dh Radosław Ewertowski - Członek Komisji

Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2019-2021 tworzyli:
dh Marian Wieścicki - Prezes
dh Dariusz Jahnz - Naczelnik
dh Tomasz Sadek - Zastępca Naczelnika
dh Magdalena Lewandowska - Skarbnik
dh Patrycja Kantorska - Sekretarz
dh Przemysław Jahnz - Gospodarz OSP
dh Krzysztof Kantorski - Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2019-2021 tworzyli:
dh Krzysztof Kaniewski - Przewodniczący
dh Paweł Pawłowski - Zastępca Przewodniczącego
dh Katarzyna Sommerfeld - Członek Komisji

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2016-2019 tworzyli:
dh Anna Majer - Prezes
dh Dariusz Jahnz - Naczelnik
dh Grzegorz Gapiński - Zastępca Naczelnika do 27.01.2018 r.
dh Tomasz Sadek - Zastępca Naczelnika od 28.01.2018 r.
dh Marian Wieścicki - Skarbnik
dh Patrycja Kantorska - Sekretarz
dh Daniel Gebler - Gospodarz OSP do 27.01.2018 r.
dh Przemysław Jahnz - Gospodarz OSP od 28.01.2018 r.
dh Krzysztof Kantorski - Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2016-2019 tworzyli:
dh Magdalena Lewandowska - Przewodnicząca
dh Mateusz Piechowiak - Zastępca Przewodniczącej
dh Arkadiusz Urbański - Członek Komisji

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2011-2016 tworzyli:
dh Paweł Golczyński - Prezes
dh Dariusz Jahnz - Naczelnik
dh Andrzej Wiśniewski - Zastępca Naczelnika
dh Marian Wieścicki - Skarbnik
dh Anna Majer - Sekretarz
dh Artur Burzyński - Gospodarz
dh Sławomir Woźniak - Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie w latach 2011-2016 tworzyli:
dh Artur Andrzejewski - Przewodniczący
dh Grzegorz Gendek - Zastępca Przewodniczącego
dh Jan Jendrzejczak - Członek Komisji